fbpx

Hvad indebærer et el-eftersyn?

Står du over for at købe eller sælge et hus, er et el-eftersyn helt essentielt. Du skal nemlig som udgangspunkt kunne fremvise en attest efter el-eftersynet for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Og det er absolut anbefalelsesværdigt at tegne en ejerskifteforsikring – i modsat fald er det nemlig sælger, der sidder med ansvaret for elinstallationerne i 10 år efter købet. Således er en ejerskifteforsikring en sikkerhed og tryghed for både sælger og køber.

El-eftersyn og el-tjek

Et el-eftersyn og et el-tjek er det samme og indebærer en kontrol af samtlige af husets elinstallationer, der alle tjekkes efter for fejl og mangler. Det er altså en sagkyndig, der kommer ud og gennemgår husets installationer og nedfælder i en rapport, om der er fejl og mangler ved dem, ligesom han også kontrollerer, om nogle af husets elinstallationer er ulovlige.

Den sagkyndige noterer også ned, hvad fejlen eller manglen konkret indebærer, herunder om der er eventuelle farer eller risici ved den pågældende fejl eller mangel. Dermed kan du bedre vurdere, om det er en mangel, du bør få udbedret straks, eller om det er noget, der kan vente. Læs mere her, hvor du kan få en god fornemmelse af, hvad et el-eftersyn indebærer.

Udarbejdelse af elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten er det dokument, som beskriver den sagkyndiges observationer på el-eftersynet. Du kan her se, hvilke dele af installationerne, der er blevet gennemgået og kontrolleret, og rapporten anvendes altid som en del af dokumentationen i forbindelse med et huskøb/hussalg.

Når den sagkyndige noterer fejl og mangler i en elinstallationsrapport, er disse fejl og mangler ikke dækket af en ejerskifteforsikring. Det samme gælder alle de fejl og mangler, som er anført i en tilstandsrapport. Det skyldes naturligvis, at både sælger og køber netop ved udarbejdelse af rapporten bliver gjort opmærksomme på disse fejl og mangler, inden der indgås en aftale.

Hvis køber fortsat er interesseret i at købe huset, skal det derfor aftales mellem køber og sælger, hvordan de nævnte fejl og mangler i rapporten skal udbedres, eller om køber skal have et afslag i købesummen.

Hvad koster et el-eftersyn?

Som med så mange andre ydelser, afhænger prisen for et el-eftersyn naturligvis af, hvilken virksomhed du vælger til at udføre eftersynet. Det kan også afhænge af, hvor gammelt huset er, og derudover spiller husets størrelse naturligvis også ind.

Du skal dog regne med, at et el-eftersyn koster mellem 1.500 og 2.300 kroner. Disse penge er godt givet ud, hvis du sammenligner med de omkostninger, du kunne ende med at få, hvis fejl og mangler ved elinstallationer ikke blev opdaget.